Naslovnica

O nama

Ciljevi

Strateški plan

Djelatnosti i aktivnosti

Stručni savjet

Pravni savjet

Savjetovalište

SOS telefon

Anketa za sklonište

Kontakt

Linkovi

STRATEŠKI PLAN    

 

STRATEŠKI PLAN za razdoblje 2008.– 2010. godine

I. PREGLED DJELOVANJA I POSTIGNUĆA 2002– 2007. godine

Udruga žena "HERA" Križevci osnovana je 23.10.2002. godine pod nazivom  Forum žena Križevci. Kao neprofitna, nevladina organizacija djeluje na području pružanja pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, a ujedno je i jedina takva udruga na području županije Koprivničko–križevačke koja putem SOS telefona i Savjetovališta pruža pomoć ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.

Cilj Udruge je bio da putem SOS telefona pruži pomoć žrtvama nasilja, te da okuplja žene u kreativnoj radionici na izradi slika, suvenira, čestitki i drugih predmeta.

Programsko područje djelovanja Udruge je promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena i  djece, te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava., sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

SOS telefon je sa radom počeo 25.11.2002.godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na broj 048 711 077 žrtve nasilja mogle su se do 2004.godine zvati tri puta tjedno. Radi učestalih poziva, te uočene potrebe od 2004.godine SOS telefon počeo je raditi svaki dan od 0-24 sata. Na istom rade volonterke koje su prošle adekvatnu edukaciju kao i psihološki test, te su radi tajnosti podataka potpisale kodeks ponašanja.

Savjetovalište kao drugi korak u pružanju direktne pomoći žrtvama nasilja otvoreno je 05.svibnja 2004. godinekada je Udruga na natječaju AED potpore hrvatskim nevladinim organizacijama CroNGO, dobila sredstva USAID-a. U Savjetovalištu rade četvrtkom od 17-19 sati socijalna radnica i psihologinja.

U svojem djelokrugu rada Udruga je ostvarila dobru suradnju sa brojnim ženskim civilnim Udrugama ( Ženska grupa “Korak“ Karlovac, B.a.b.e., CESI- Centar za edukaciju i savjetovanje žena, “Ženska soba“ Zagreb “Ženska pomoć sada“ i dr.) čije su predstavnice bile gosti na tribinama i okruglim stolovima. Također se provela edukacija volonterki u suradnji sa ženskom grupom B.a.B.e., Udrugom „Korak“ Karlovac i to u pravnom, psihološkom i socijalnom aspektu.

Od 2005. godine Udruga je uključena u Nacionalni program zaštite od nasilja u obitelji te direktno surađuje sa Ministarstvom obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti,Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH. 31.03.2007.godine Udruga je sa MOBMS-i potpisala ugovor o financiranju programa „Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja“. Tim projektom ostvarena je besplatna pravna pomoć korisnicama Savjetovališta i SOS telefona i u svrhu Udruga je angažirala jednog vanjskog suradnika – odvjetnika.

Udruga je ostvarila odličnu suradnju Grada Križevaca koja se očituje kroz ustupanje gradske vijećnice u kojoj se održavaju tribine i okrugli stolovi, dobivanje pismene preporuke Upravnog odjela društvenih djelatnosti za aktivnosti i djelovanje Udruge u lokalnoj društvenoj zajednici, te financijsku potporu za rad.

24. travnja 2007. godine na Dan grada Križevaca, Gradsko vijeće grada Križevaca dodijelilo je Udruzi priznanje za pružanje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja te za volonterski rad.

Također je ostvarena i dobra suradnja sa Županijom Koprivničko-križevačkom kroz financijsku potporu za Savjetovalište i povezivanje sa drugim udrugama unutar županije čiji je rad povezan sa ciljem djelovanja naše Udruge.

Ostvarena je i dobra suradnja sa Institucijama sustava posebno Centrom za socijalnu skrb, policijom i prekršajnim sudom, kroz razmjenu informacija sa istima te poticanje istih na detaljnije i brže razmatranje problema korisnica SOS telefona i Savjetovališta, sa ciljem što bržeg rješavanja njihovih problema.

II. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

VIZIJA

Stvaranje sustava društva jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i nasilja. Kvalitetno, građansko i demokratsko društvo.

 

MISIJA

Promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena i djece, pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, razvoj i poticanje kreativnosti žena, osnaživanje žena za aktivno uključivanje u društveni život zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema, a sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

bullet

Poštivanje svih ljudskih prava

bullet

Pravo na zdravu društvenu sredinu

bullet

Borba protiv svih oblika diskriminacije

bullet

Borba protiv nasilja

bullet

Jednakost između muškarca i žene

bullet

Informiranost

bullet

Suradnja i odgovornost svih sudionika društva

bullet

Suradnja sa svim Institucijama  sustava

bullet

Javna istupanja

bullet

Unaprjeđenje demokratskih institucija društva.

  III CILJEVI KOJE UDRUGA ŽELI POSTIČI KROZ DJELATNOSTI

bullet

Senzibiliziranje i educiranje javnosti o problematici nasilja u obitelji

bullet

Osiguravanje konkretne pomoći i pružanje savjeta (kroz rad SOS telefona i Savjetovališta) ženama i  djeci žrtvama različitog oblika nasilja (psihološko, fizičko, seksualno, ekonomsko)

bullet

Omogućavanje žrtvama obiteljskog  nasilja ostvarivanje prava zajamčenih Obiteljskim zakonom RH i dr. Zakonima koji se bave zaštitom ljudskih prava kroz suradnju sa institucijama sustava

bullet

Pružanje stručne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja kako bi osigurali emocionalnu sigurnost i uspostavili pozitivan životni stav

bullet

Osvješćivanje javnosti o problematici obiteljskog nasilja i o potrebi suradnje svih institucija i Udruga civilnog društva na pronalaženju rješenja za smanjivanje te problematike

bullet

Organiziranje edukativnih radionica s ciljem prevencije nasilja u suradnji s obrazovnim institucijama.

bullet

Edukacija i stručno osposobljavanje članica Udruge za organiziranje i provođenje edukacijskih programa u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja pravovaljanih informacija

bullet

Osnaživanje unutarnje strukture Udruge kroz potencijalne ljudske kapacitete, povećanje broja članica i Volonterki na SOS telefonu

bullet

Suradnja sa srodnim udrugama radi razmjene znanja, iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti

bullet

Senzibiliziranost i odgovornost lokalne zajednice na problematiku nasilja u obitelji

bullet

Stvaranje mreže sigurnosti kroz suradnju sa lokalnom i regionalnom zajednicom kroz podršku i financijsku potporu u radu

bullet

Suradnja sa državnim tijelima uprave i resornim subjektima koji su nadležni za suzbijanje problematike nasilja u obitelji

bullet

Formiranje radne skupine za izradu projekta Sigurne kuće

 

IV. SUDIONICI

-         Grad Križevci

-         Županija Koprivničko-križevačka

-         Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti

-         Centar za socijalnu skrb

-         Policija

-         Prekršajni sud

-         Civilne udruge ( Korak Karlovac, B.a.b.e. i dr.)

-         Udruge invalida Križevci

-         Klub liječenih alkoholičara

-         Gradsko društvo Crvenog križa

-         Taekwondo klub Radnik Križevci

-         Udruga K.V.A.R.K Križevci

-         Aktiv žena „Narcise“ Velike Sesvete

-         Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo “Lipa“ Križevci

-         Osnovne i srednje škole Grada Križevaca

-         Radio Križevci

-         Križevačke novine

-         Podravski list

 

 V. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

-         Grad Križevci

-         Županija Koprivničko-križevačka

-         Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

-         Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

-         Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva

-         Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

-         Svjetska banka

-         Hrvatska lutrija

-         PODRAVKA

-         INA

-         Zagrebačka banka i druge

-         Strana veleposlanstva

 

VI. OČEKIVANI REZULTATI

bullet

javnost senzibilizirana na problematiku nasilja u obitelji

bullet

prepoznatljivost Udruge u lokalnoj društvenoj zajednici kroz suradnju sa medijima ( Radio Križevci, Križevačke novine, Podravski list, Jutarnji list..)

bullet

suradnja sa lokalnom upravom i samoupravom

bullet

suradnja sa tijelima državne uprave posebno subjekata koji su nadležni za suzbijanje problematike nasilja u obitelji

bullet

jača suradnja sa svim Institucijama sustava(policija, centar socijalne skrbi, sudovi..)

bullet

održivost postojećih projekata i provedivost novih

bullet

osigurana financijska sredstva za rad Udruge

bullet

jača djelatnost Udruge u lokalnoj i nacionalnoj društvenoj zajednici

Na osnovu ovog Strateškog plana Skupština Udruge donijet će  Operativni plan djelovanja za 2008. godine

 Strateški plan usvojen na Godišnjoj skupštini Udruge dana 12.12.2007.godine.

Predsjednica Udruge

SOS telefon

048 711 077

 

OBRATITE NAM SE BEZ STRAHA

INFORMIRAJTE SE

TRAŽITI POMOĆ PRVI JE KORAK U RJEŠAVANJU VAŠIH PROBLEMA

 

Savjetovalište

za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

telefon 048 271 335

 

Potporu za rad SOS telefona i Savjetovališta pruža Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

Program se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

UDRUGA ŽENA „HERA“ KRIŽEVCI

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5, Križevci

tel./fax: 048 271 335, 048 711 077

e-mail: udruga.hera.krizevci@kc.t-com.hr