Naslovnica

O nama

Ciljevi

Strateški plan

Djelatnosti i aktivnosti

Stručni savjet

Pravni savjet

Savjetovalište

SOS telefon

Anketa za sklonište

Kontakt

Linkovi

Anketa za sklonište

Udruga žena HERA Križevci pokreće inicijativu za otvaranje SKLONIŠTA za žrtve nasilja. Radi toga je napravljena ova anketa, koja je anonimna. Koristiti će se isključivo u statističke svrhe, kao i za  promicanje aktivnosti protiv nasilja nad ženama i djecom, kao i općenito nasilja u obitelji.

 1. SPOL  (zaokruži ):         M                Ž

 2. GODINA ROĐENJA : __________________

 3. STRUČNA SPREMA (zaokruži):  NKV   KV   SSS    VŠS    VSS    MR    DR

 4. Da li znate da u Križevcima postoji SOS telefon i Savjetovalište za pomoć žrtvama nasilja  (zaokruži) ?

   A) DA

   B) NE

 5. Da li ste u vašoj okolini ikada prisustvovali nasilju ( fizičkom ili psihičkom) ?

    A) DA

    B) NE

 6. Da li ste htjeli prijaviti nasilje, a niste znali kome ?

    A) DA

    B) NE

 7. Kada bi prisustvovali nasilju, kome bi ga prijavili ( zaokruži) ?

    A) Policiji

    B) Centru za socijalnu skrb

    C) Na SOS telefon ili Savjetovalište

 8. Da li smatrate da je u Koprivničko-Križevačkoj županiji potrebno otvoriti Sklonište za žrtve nasilja u obitelji ?

    A) DA

    b)  NE

 9. Da li smatrate da se u našoj županiji dovoljno čini da se pomogne žrtvama nasilja?

    A) DA

    B) NE

 10.Ako smatrate da se ne pomaže dovoljno, kako bi se moglo  kvalitetnije pomoći ?

       ___________________________________________________________________

       ___________________________________________________________________

       ___________________________________________________________________

 

UDRUGA ŽENA „HERA“ KRIŽEVCI

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5, Križevci

tel./fax: 048 271 335, 048 711 077

e-mail: udruga.hera.krizevci@kc.t-com.hr